Class 10 Maithili-मैथिलि-Objective Matric [कक्षा-10]

6. कर्मवीर – Class 10th vvi objective question

मैथिलि महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न

[ कक्षा –10 ]

पद्ध – खंड

maithili vvi question for class 10, bihar board, maithili objective question, class 10 maithili vvi objective question 10, maithili, objective question, maithili objective for matric exam 2021, maithili objective answer 10, class 10th maithili objective, class 10th ka maithili, class 10th ka maithili ka question, maithili class 10th 2020, class 10th maithili objective, class 10th maithili, bihar board 10th maithili objective answer 2021, bihar board 10th maithili model paper, maithili ka question

6. कर्मवीर

1. कर्मवीर निश्चित ……………. विघ्न रहय नहि ठाढ़ । 

(A) रथ पर                                              (B) घर पर 

(C) बाहर                                                (D) पथ पर 


2. जे व्यक्ति कालकूट रूपी विष पीजि जग मे अमृत विरण कय सकैत अछि वएह नेता रूपी ………….. कहा सकैत अछि । 

(A) विष्णु                                                (B) ब्रह्मा 

(C) शिव                                                 (D) केओ नहिं 


3. पर्वत सदृश अडिग के रहि सकैत अछि ? 

(A) नेता                                                 (B) आलसी 

(C) कर्मवीर                                            (D) धनी


4. ‘कर्मवीर’ केर रचयिता छथि 

(A) बुद्धिनाथ मिश्र                                  (B) उद्य चन्द्र झा ‘विनोद’ 

(C) दीनानाथ पाठक ‘बन्धु’                       (D) सुकान्त सोम 


5. मर्त्य-लोकसँ देव-लोक धरि ………… ओ कहबैछ । 

(A) नेता                                                 (B) कर्ता 

(C) राजनेता                                           (D) अभिनेता


6. कर्मवीर केहन होइत अछि ? 

(A) निडर                                                (B) निर्भीक 

(C) बलशाली                                            (D) उक्त सभी  


7. धनक चोट सहि ……………. धातुसँ होइछ जखन तरूआरि । 

(A) स्वर्ण                                                (B) चाँदी 

(C) लौह                                                 (D) ताँबा 


8. ‘कर्मवीर’ कविता कोन पोथी सँ संकलित अछि ? 

(A) चाणक्य                                             (B) राधा-विरह 

(C) मिथिला भाषा रामायण                         (D) कोनहुँ नहि 


9. दीनानाथ पाठक “बन्धु’क रचना छनि 

(A) वन्दना                                              (B) हाथ 

(C) कर्मवीर                                            (D) रौदी अछि 


10. ‘चाणक्य’ महाकाव्यक रचनाकार छथि 

(A) काशीकान्त मिश्र                                 (B) चन्द्रभानु सिंह 

(C) दीनानाथ पाठक                                 (D) सुकान्त सोम 


11. कर्मवीरक प्राकट्य होइछ तखन, जखन 

(A) समाजक अंग शिथिल होइछ 

(B) स्वदेशक अंग शिथिल होइछ 

(C) अनीतिसँ मानवता त्रस्त होइछ 

(D) उक्त तीन परिस्थिति ऐला पर 

maithili ka objective, maithili question, maithili ka objective question, maithili ka question, maithili objective question, maithili question 2021, maithili class 10th 2021, maithili model paper 2021, maithili guess paper, maithili ke objective, maithili ka question 2021 ka, maithili ka question answer, maithili ka vvi question, maithili objective question 10th 2021, maithili objective 2021, maithili subjective question 2021, maithili objective question 2021, maithili question answer,  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *