Class 10 Maithili-मैथिलि-Objective Matric [कक्षा-10]

1. जनक आ याज्ञवल्क्य – Maithili class 10 objective

मैथिलि महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न

[ कक्षा –10 ]

मिथिला विभूति 

matric ka question paper 2021, maithili vvi question for class 10, bihar board, maithili objective question, class 10 maithili vvi objective question 10, maithili, objective question, maithili objective for matric exam 2021, maithili objective answer 10, class 10th maithili objective, class 10th ka maithili, class 10th ka maithili ka question, maithili class 10th 2020, class 10th maithili objective, class 10th maithili, bihar board 10th maithili objective answer 2021, bihar board 10th maithili model paper, maithili ka question

1. जनक आ याज्ञवल्क्य

1. याज्ञवल्क्यक पत्नी के छलीह –

(A) मैत्रेयी                                      (B) कात्यायनी 

(C) ‘क’ एवं ‘ख’ दूनू                         (D) कियो अन्य


2. याज्ञवल्क्य किनका सँ शिक्षा ग्रहण करैत छलाह –

(A) पिता सँ                                   (B) मामा सँ 

(C) नाना सँ                                   (D) काका सँ


3. जनक राजवंशक संस्थापक छलाह –

(A) निमि जनक                             (B) मरीचि 

(C) कश्यप                                   (D) विश्वनाथ 


4. जनक राजवंशक राजधानी कहौलक 

(A) काठमांडू                                 (B) जनकपुर 

(C) सिरहा                                     (D) दरभंगा 


5. जनक राजवंशक सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा भेलाह 

(A) सीरध्वज जनक                        (B) मिथि 

(C) इक्ष्वाकु                                  (D) तीनूमे सँ कियो नहि


6. ‘अहाँ बिनु देहक भऽ जाऊ’ ई शाप वशिष्ठ किनका देलखिन ? 

(A) जनक                                     (B) मिथि 

(C) निमि                                      (D) ककरो नहिं 


7. याज्ञवल्क्य यजुर्वेदक शिक्षा किनका सँ प्राप्त कयलनि ? 

(A) मामा सँ                                  (B) सूर्य सँ 

(C) वशिष्ट सँ                                (D) जनक सँ 


8. याज्ञवल्क्य किनकर समकालीन छलाह ? 

(A) जनक                                     (B) मिथि 

(C) वाल्मीकि                                 (D) व्यास 


9. याज्ञवल्क्यक पिताक की नाम छल ? 

(A) देवदत्त                                     (B) देवरात 

(C) सोमदत्त                                   (D) ब्रह्मरात


10. मैत्रेयी के छलीह ? 

(A) याज्ञवल्क्यक पत्नी                              (B) याज्ञवल्क्यक माय 

(C) याज्ञवल्क्यक बहिन                            (D) याज्ञवल्क्यक बेटी  

maithili ka objective, maithili question, maithili ka objective question, maithili ka question, maithili objective question, maithili question 2021, maithili class 10th 2021, maithili model paper 2021, maithili guess paper, maithili ke objective, maithili ka question 2021 ka, maithili ka question answer, maithili ka vvi question, maithili objective question 10th 2021, maithili objective 2021, maithili subjective question 2021, maithili objective question 2021, maithili question answer   

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *