Class 10 Maithili-मैथिलि-Objective Matric [कक्षा-10]

11. बाबाक आत्मीयता – Matric ka question

मैथिलि महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न

[ कक्षा –10 ]

गद्य-भाग

class 10 maithili, maithili class 10 objective, मैथिलि कक्षा 10, maithili vvi question class 10, maithili class 10 objective, maithili ka vvi question, Class 10th vvi objective question, maithili vvi question for matric exam, matric ka question

11. बाबाक आत्मीयता 

1. अशोकक पोथी छनि –

(A) मैथिल आँखि                            (B) एकल पाठ 

(C) मन्दाकिनी                               (D) डोकहर आँखि 


2. “बाबाक आत्मीयता सँ की तात्पर्य अछि –

(A) बाबा के कोन-कोन वस्तु पसंद छलनि 

(B) बाबा के कोन वस्तु सँ घृणा छलनि 

(C) बाबाक की इच्छा छलनि 

(D) किछु नहि 


3. बाबा के की पसिन्न छलनि

(A) गाछ-वृक्ष                                 (B) पोखरि 

(C) माछ ओ मखान                        (D) सभ किछु 


4. “संधानपत्रिकाक संपादक छलाह –

(A) अशोक                                    (B) शैलेन्द्र आनन्द 

(C) अजीत आजाद                          (D) रामभरत शाह 


5. बाबा के की बात पसिन्न नहि छलनि

(A) कथनि ओ करनी मे अन्तर                  (B) बेसी बाजब 

(C) अनाप सनाप गप्प                             (D) उपरोक्त सभी 


6. बाबा मे आत्मीयता कतए सँ अएलनि

(A) लोक संस्कृति सँ                       (B) राजनीति सँ 

(C) वैज्ञानिक दृष्टिकोण सँ                 (D) किछु नहि 


7. अशोकक रचना छनि –

(A) बाबाक आत्मीयता                     (B) मिथिला सांस्कृतिक सीमा 

(C) पर्यावरण                                 (D) चन्द्रमुखी 


8. सौंसे भारत बाबा के कोन नाम सँ जनैत छल

(A) यात्री                                       (B) नागार्जुन 

(C) बलचनम                                 (D) कोनो नहि 


9. बाबाक आत्मीयताक रचयिता छथि –

(A) रतनेश्वर मिश्र                          (B) अशोक 

(C) जयकान्त मिश्र                        (D) तारानन्द वियोगी 


10. बाबाके बहुतरास ………… पसिन्न नहि छलनि । 

(A) लात                                       (B) कथा 

(C) गीत                                       (D) बात 


11. पण्डित सभ कतेक तरहक चश्मा ………….. हुनका देखलनि । 

(A) हटा कऽ                                  (B) उठा कऽ 

(C) लगा कऽ                                 (D) बैठा कऽ


12. ‘ओहि रातिक चोरक लेखक छथि –

(A) अशोक                                    (B) वैद्यनाथ मिश्र यात्री 

(C) विभारानी                                 (D) लिली रे 

maithili model paper class 10, maithili model paper class 10 2021, bihar board class 10th maithili model paper, bihar board class 10th model paper 2021, matric ka question 2021, 2021 ka matric ka question, 2021 ka objective question, class 10th math objective question 2021, class 10th math objective question 2021 pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *