Class 10 Maithili-मैथिलि-Objective Matric [कक्षा-10]

7. भारतीय संविधान निर्माता डॉ० बी०आर० अम्बेदकर – Maithili class 10 objective

मैथिलि महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न

[ कक्षा –10 ]

गद्य-भाग

class 10 maithili, maithili class 10 objective, मैथिलि कक्षा 10, maithili vvi question class 10, maithili class 10 objective, maithili ka vvi question, Class 10th vvi objective question, maithili vvi question for matric exam, matric ka question

7. भारतीय संविधान निर्माता डॉ० बी०आर० अम्बेदकर

1. अम्बेदकरके पी, एच. डी.क उपाधि कहिया भेटलनि ? 

(A) 1910 ई० मे                             (B) 1916 ई० मे 

(C) 1920 ई० मे                             (D) 1926 ई० मे 


2. भाग्यनाराण झा लिखित नाटक छनि –

(A) बरसात                                    (B) गहना 

(C) मनोरथ                                   (D) अन्तिम प्रणाम 


3. भारतीय संविधान प्रारूप कमिटीक चेयरमैन के छलाह ? (2018A) 

(A) डॉ० राजेन्द्र प्रसाद                               (B) प० जवाहरलाल नेहरू

(C) भीमराव अम्बेदकर                             (D) मु० अली जिन्ना 


4. स्वतंत्र भारतक प्रथम कानून मंत्री के छलाह

(A) डॉ० राजेन्द्र प्रसाद                               (B) प० जवाहरलाल नेहरू 

(C) भीमराव अम्बेदकर                             (D) मु० अली जिन्ना 


5. डॉ० भीमराव अम्बेदकर राज्य सभाक सदस्य रहलनि- (2018A) 

(A) 1950 ई० धरि                          (B) 1955 ई० धरि 

(C) 1954 ई० धरि                          (D) मृत्युपर्यन्त 


6. अम्बेदकरक जन्म कहिया भेल भेलनि

(A) 14 मार्च, 1891                         (B) 14 अप्रैल, 1891 

(C) 14 मई, 1891                          (D) 14 जुलाई, 1891 


7. संयुक्त राज्य अमेरिका मे उच्च शिक्षा प्राप्त करबाक हेतु हुनका छात्रवृत्तिक व्यवस्था के कयने छलाह

(A) तत्कालीन सरकार                        (B) कश्मीर नरेश 

(C) बड़ोदराक गायकवाड़ शासक        (D) केओ नहि 


8. अम्बेदकरक जन्म कोन प्रदेश मे भेल छलनि ? 

(A) गुजरात                                   (B) महाराष्ट्र 

(C) मध्यप्रदेश                               (D) उत्तर प्रदेश 


9. प्रतिभावान अंबेदकर 1912 मे अर्थशास्त्र आ ………. में डिग्री हासिल कयलनि । 

(A) आर्ट्स                                     (B) साईंस 

(C) राजनीतिक                               (D) कॉमर्स 


10. भारतीय संविधान कहिया लागू भेल

(A) 26 जनवरी, 1947                     (B) 26 जनवरी, 1948 

(C) 26 जनवरी, 1950                     (D) 26 जनवरी, 1952 


11. मरणोपरान्त अम्बेदकर के कोन सम्मान भेटलनि

(A) भारत रत्न                                 (B) पद्मभूषण 

(C) परमवीर चक्र                            (D) कोनो नहि 


12. महार जाति बुझल जाइत अछि

(A) सम्माननीय                             (B) अस्पृश्य 

(C) उच्च                                     (D) मध्यम 


13. भाग्यनारायण झाक रचना अछि – (2018A) 

(A) क्रैक                                       

(B) भारतीय संविधान निर्माता डॉ० बी० आर० अम्बेदकर 

(C) भोजन 

(D) पर्यावरण 


14. ‘परदेश नामक यात्रा-वृत्तांत छनि – 

(A) भाग्यनारायण झाक                     (B) दीनानाथ झाक 

(C) शरदिन्दु चौधरीक                      (D) नरेश मोहन झाक 


15. अम्बेदकर कोन जातिक छलाह

(A) महार                                      (B) कहार 

(C) क्षत्रिय                                     (D) यादव 


16. भाग्य नारायण झाक प्रमुख पुस्तक छनि – (2019 A) 

(A) मनोरथ                                   (B) सोनक ममता 

(C) परदेश                                    (D) उक्त तीनू 


17. भीमराव अम्बेदकरक जयन्ती मनाओल जाइत अछि- (2019 A) 

(A) 1 अप्रीलक                               (B) 2 अप्रीलक 

(C) 14 अप्रीलक                             (D) 28 अप्रीलक 

maithili model paper class 10, maithili model paper class 10 2021, bihar board class 10th maithili model paper, bihar board class 10th model paper 2021, matric ka question 2021, 2021 ka matric ka question, 2021 ka objective question, class 10th math objective question 2021, class 10th math objective question 2021 pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *