Class 10 Maithili-मैथिलि-Objective Matric [कक्षा-10]

9. बच्चा – 2021 ka Matric ka question

मैथिलि महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न

[ कक्षा –10 ]

पद्ध – खंड

matric ka question paper 2021, maithili vvi question for class 10, bihar board, maithili objective question, class 10 maithili vvi objective question 10, maithili, objective question, maithili objective for matric exam 2021, maithili objective answer 10, class 10th maithili objective, class 10th ka maithili, class 10th ka maithili ka question, maithili class 10th 2020, class 10th maithili objective, class 10th maithili, bihar board 10th maithili objective answer 2021, bihar board 10th maithili model paper, maithili ka question

9. बच्चा

1. जीवनक अर्थ होइछ ……….. l

(A) वन्दना                                    (B) हाथ 

(C) सच्चा                                     (D) बच्चा


2. बच्चा नहि तऽ ……………… नहि । 

(A) किछु                                       (B) सभ किछु 

(C) थोड़हु                                      (D) सभ


3. बच्चा ककरा कहल जाइछ ? 

(A) नवोद्भिद् वंशज के                     (B) गायक नवजात बच्चा के 

(C) (A) एवं (B) दूनू                        (D) कोनो नहि 


4. जीवनक ध्रुवतारा ककरा कहल जाइछ ? 

(A) सम्पत्ति के                               (B) बच्चा के 

(C) शिक्षा के                                 (D) बुद्धि के 


5. बच्चा केर रचयिता छथि 

(A) सुकान्त सोम                           (B) उदयचन्द्र झा ‘विनोद’ 

(C) बद्धिनाथ मिश्र                         (D) तारानन्द वाजपेयी 


6. उदयचन्द्र झा ‘विनोद’ रचना अछि 

(A) रौदी अछि                                (B) बच्चा 

(C) हाथ                                        (D) वन्दना 


7. ……………. सहारा होइछ । 

(A) बुढ़ापाक                                  (B) जवानक 

(C) दुखक                                     (D) लड़कपनक 


8. दिशा-दशाक ………… दैछ l

(A) अज्ञान                                    (B) मूढ़ 

(C) विमूढ़                                     (D) ज्ञान 


9. बच्चा कविता कतए सँ संकलित अछि ? 

(A) पत्नी                                      (B) माटि-पानि 

(C) लोक-वेद                               (D) घर-बाहर 


10. ‘जीवनकें मान दैछ बच्चा’ पंक्ति अछि 

(A) ‘बच्चा शीर्षकक                         (B) ‘माँ’ शीर्षकक 

(C) ‘वन्दना’ शीर्षकक                       (D) ‘कर्मवीर’ शीर्षकक 

maithili ka objective, maithili question, maithili ka objective question, maithili ka question, maithili objective question, maithili question 2021, maithili class 10th 2021, maithili model paper 2021, maithili guess paper, maithili ke objective, maithili ka question 2021 ka, maithili ka question answer, maithili ka vvi question, maithili objective question 10th 2021, maithili objective 2021, maithili subjective question 2021, maithili objective question 2021, maithili question answer,  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *