Class 10 Maithili-मैथिलि-Objective Matric [कक्षा-10]

3. चंदा झा – Class 10th vvi objective question

मैथिलि महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न

[ कक्षा –10 ]

मिथिला विभूति 

matric ka question paper 2021, maithili vvi question for class 10, bihar board, maithili objective question, class 10 maithili vvi objective question 10, maithili, objective question, maithili objective for matric exam 2021, maithili objective answer 10, class 10th maithili objective, class 10th ka maithili, class 10th ka maithili ka question, maithili class 10th 2020, class 10th maithili objective, class 10th maithili, bihar board 10th maithili objective answer 2021, bihar board 10th maithili model paper, maithili ka question

3. चंदा झा

1. हिनक निधन भेलनि – 

(A) 2007 ई० मे                             (C) 1901 ई० मे. 

(B) 1907 ई० मे                             (D) 1891 ई० मे 


2. विद्यापतिक लिखनावली एवं कीर्तिलताक खोज अछि । 

(A) चन्दा झाक                              (B) यात्री जीक 

(C) मधुप जीक                              (D) गोविन्द दासक


3. चन्दा झाक जन्म भेलनि –

(A) 1831 ई० मे                             (B) 1931 ई० मे 

(C) 1881 ई० मे                             (D) 1891 ई० मे 


4. गोविन्ददासक गीतक संग्रह के कयलनि ? 

(A) मधुपजी                                  (B) चन्दा झा 

(C) गोनू झा                                  (D) लक्ष्मण झा 


5. हिनक प्रमुख रचना अछि 

(A) मिथिला भाषा रामायण                (B) रचनावली 

(C) वचनावली                                (D) गीतावली 


6. चन्दा झाक निधन भेलनि 

(A) काशी में                                 (B) पिण्डारूच मे 

(C) पटना मे                                 (D) दरभंगा मे 

maithili ka objective, maithili question, maithili ka objective question, maithili ka question, maithili objective question, maithili question 2021, maithili class 10th 2021, maithili model paper 2021, maithili guess paper, maithili ke objective, maithili ka question 2021 ka, maithili ka question answer, maithili ka vvi question, maithili objective question 10th 2021, maithili objective 2021, maithili subjective question 2021, maithili objective question 2021, maithili question answer   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *