Class 10 Maithili-मैथिलि-Objective Matric [कक्षा-10]

6. पर्यावरण – Maithili class 10 objective

मैथिलि महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न

[ कक्षा –10 ]

गद्य-भाग

class 10 maithili, maithili class 10 objective, मैथिलि कक्षा 10, maithili vvi question class 10, maithili class 10 objective, maithili ka vvi question, Class 10th vvi objective question, maithili vvi question for matric exam, matric ka question

6. पर्यावरण

1. मनुष्य लेल कोन गैस आवश्यक अछि ?

(A) ऑक्सीजन                                   (B) नाइट्रोजन 

(C) कार्बन-डाइऑक्साइड                   (D) अमोनिया


2. हमरा लोकनि कोन गैस छोडैत छी ?

(A) ऑक्सीजन                                  (B) नाइट्रोजन 

(C) कार्बन-डाइऑक्साइड                   (D) अमोनिया 


3. पर्यावरणक शुद्धता हेतु सर्वाधिक उपयोगी होइछ – (2018 A) 

(A) जल                                        (B) कार्बन-डाइऑक्साइड 

(C) ऑक्सीजन                                (D) गाछ-वृक्ष 


4. पर्यावरणक प्रमुख अंग नहि अछि –

(A) वायु                                      (B) जल 

(C) अन्न                                      (D) गाछ वृक्ष 


5. मल-मूत्र यत्र-तत्र त्याग करब वायुक………….. मुख्य कारण थिक। 

(A) अन्न                                      (B) स्वास्थ्य

(C) गर्मी                                      (D) प्रदूषणक 


6. “पर्यावरणक निबन्धकार छथि –

(A) राजमोहन झा                           (B) दीनेश्वर आनंद 

(C) उमाकान्त                                (D) महेन्द्र मलंगिया 


7. वायुक बाद दोसर सबसँ महत्त्वपूर्ण वस्तु की थिक ? 

(A) आगि                                      (B) पानी 

(C) भोजन                                    (D) आवास 


8. कोन चीज बिना लोक एक-दू घंटो भरि जीवित नहि रहि सकैत अछि –

(A) पानि                                       (B) आगि

(C) हवा                                        (D) अन्न 


9. पर्यावरण के स्वच्छ रखबाक लेल सर्वाधिक उपयोगी अछि- (2019A) 

(A) पानि                                       (B) आगि 

(C) मनुक्ख                                   (D) गाछ-वृक्ष 

maithili model paper class 10, maithili model paper class 10 2021, bihar board class 10th maithili model paper, bihar board class 10th model paper 2021, matric ka question 2021, 2021 ka matric ka question, 2021 ka objective question, class 10th math objective question 2021, class 10th math objective question 2021 pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *