Class 10 Maithili-मैथिलि-Objective Matric [कक्षा-10]

8. क्रैक – Maithili vvi question class 10

मैथिलि महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न

[ कक्षा –10 ]

गद्य-भाग

class 10 maithili, maithili class 10 objective, मैथिलि कक्षा 10, maithili vvi question class 10, maithili class 10 objective, maithili ka vvi question, Class 10th vvi objective question, maithili vvi question for matric exam, matric ka question

8. क्रैक

1. टेम्पो चालकक नाम की अछि

(A) क्रैक                                       (B) ब्रेक 

(C) सोहन                                     (D) रामू 


2. क्रैक बेसी काल कोन भाषा, बजैत, छल

(A) मगही                                     (B) मैथिली 

(C) भोजपुरी                                  (D) हिन्दी 


3. मानि लियऽ जे ओकर ……………. क्रैक भेल । 

(A) गाँव                                        (B) धाम 

(C) काम                                       (D) नाम 


4. कैक शीर्षक कथाक कथाकार छथि –

(A) उमाकान्त                               (B) विभारानी 

(C) अशोक                                  (D) भाग्यनारायण झा 


5. ……………… गाड़ी स्टार्ट कऽ चलि पड़ल –

(A) राम                                        (B) क्रैक 

(C) मोहन                                     (D) पागल 


6. ‘अपन बातनिबन्ध संग्रह अछि –

(A) उमाकान्तक                             (B) भीमनाथ झाक 

(C) रमण झाक                              (D) वीरेन्द्र झाक 


7. ‘कैककथा थिक –

(A) टेम्पो चालकक                          (B) बस चालकक 

(C) ट्रक चालकक                            (D) टेन चालकक 


8. क्रैक के छल

(A) ट्रक चालक                              (B) टेम्पो चालक 

(C) पायलट                                   (D) कारीगर 


9. उमाकान्तक रचना अछि –

(A) भोजन                                     (B) क्रैक

(C) चन्द्रमुखी                                 (D) पर्यावरण 


10. अर-दर गबैत खूब रेसमे ………….. चलबैत रहैए। 

(A) गाड़ी                                       (B) बस 

(C) टेम्पो                                      (D) रेल 

maithili model paper class 10, maithili model paper class 10 2021, bihar board class 10th maithili model paper, bihar board class 10th model paper 2021, matric ka question 2021, 2021 ka matric ka question, 2021 ka objective question, class 10th math objective question 2021, class 10th math objective question 2021 pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *