Class 10 Maithili-मैथिलि-Objective Matric [कक्षा-10]

5. लक्ष्मण झा – Maithili objective question 2021

मैथिलि महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न

[ कक्षा –10 ]

मिथिला विभूति 

matric ka question paper 2021, maithili vvi question for class 10, bihar board, maithili objective question, class 10 maithili vvi objective question 10, maithili, objective question, maithili objective for matric exam 2021, maithili objective answer 10, class 10th maithili objective, class 10th ka maithili, class 10th ka maithili ka question, maithili class 10th 2020, class 10th maithili objective, class 10th maithili, bihar board 10th maithili objective answer 2021, bihar board 10th maithili model paper, maithili ka question

5. लक्ष्मण झा

1. 1977 मे लक्ष्मण झा के ……………. ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालयक वाइस चान्सलर बना देलथिन । 

(A) कर्पूरी ठाकुर                            (B) जगन्नाथ मिश्र 

(C) लालू यादव                              (D) राबरी देवी 


2. लक्ष्मण झा मिथिला मंडल संस्थाक स्थापना ………… हेतु कयलनि । 

(A) मिथिलाक                                (B) मैथिलक 

(C) मैथिलीक                                 (D) उक्त तीनूक 


3. लक्ष्मण झा को नामसँ जानल जाइत छथि। 

(A) लखन जी                                (B) रामलखन जी 

(C) लक्षमण जी                             (D) तीनू मे सँ केओ नहिं


4. लक्ष्मण झाक जीवन पद्धति लेल ……. प्रेरक रहथि – (2018 A) 

(A) लोहिया                                   (B) महात्मा गांधी 

(C) जय प्रकाश नारायण                  (D) कर्पूरी ठाकुर 


5. लक्ष्मण झा एम.ए. आ पी. एच. डी. करबाक हेतु ……… गेलाह ? 

(A) अमेरिका                                  (B) जर्मनी 

(C) फ्रांस                                       (D) इंग्लैण्ड 


6. पी-एच० डी०क उपाधि ओ कहिया प्राप्त कयलनि ? 

(A) 1941 ई० मे                             (B) 1947 ई० मे 

(C) 1937 ई० मे                             (D) 1950 ई० मे 


7. हिनक आदर्श पुरुष छलनि 

(A) लोहिया जी                               (B) गाँधीजी 

(C) कर्पूरी जी                                (D) तीनू मे सँ केओ नहि 


8. डॉ० लक्ष्मण झाक जन्म स्थान छल 

(A) पिण्डारूछ                               (B) बिस्फी 

(C) रसियारी                                  (D) नागदह 

maithili ka objective, maithili question, maithili ka objective question, maithili ka question, maithili objective question, maithili question 2021, maithili class 10th 2021, maithili model paper 2021, maithili guess paper, maithili ke objective, maithili ka question 2021 ka, maithili ka question answer, maithili ka vvi question, maithili objective question 10th 2021, maithili objective 2021, maithili subjective question 2021, maithili objective question 2021, maithili question answer   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *