Class 10 Maithili-मैथिलि-Objective Matric [कक्षा-10]

6. माँगन खबास – Matric ka vvi question

मैथिलि महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न

[ कक्षा –10 ]

मिथिला विभूति 

matric ka question paper 2021, maithili vvi question for class 10, bihar board, maithili objective question, class 10 maithili vvi objective question 10, maithili, objective question, maithili objective for matric exam 2021, maithili objective answer 10, class 10th maithili objective, class 10th ka maithili, class 10th ka maithili ka question, maithili class 10th 2020, class 10th maithili objective, class 10th maithili, bihar board 10th maithili objective answer 2021, bihar board 10th maithili model paper, maithili ka question

6. माँगन खबास

1. माँगन खबास लोकप्रिय भेलाह 

(A) संगीतमे                                   (B) नृत्यमे 

(C) चित्रकलामे                               (D) बाँसुरी वादनमे 


2. माँगन खबस के …….. में 1932 ई० में स्वर्ण पदक से सम्मानित कयल गेलाह। 

(A) गायन                                     (B) वादन 

(C) नृत्य                                       (D) तीनू मे 


3………में माँगन खबास के स्वर्ण पदक सँसम्मानित कयल गेल ।   

(A) कलकत्ता संगीत सम्मेलन 

(B) इलाहाबाद संगीत सम्मेलन 

(C) मिर्जापुर संगीत सम्मेलन 

(D) लखनऊ संगीत सम्मेलन 


4. माँगन खबासक जन्म भेल छलनि 

(A) 1908 मे                                  (B) 1918 मे

(C) 1928 मे                                  (D) 1938 मे 


5. कोन प्रख्यात संगीतज्ञक ओ सबसँ बेसी प्रिय छलाह 

(A) पं० ओंकारनाथ ठाकुर                (B) करीम खाँ 

(C) नारायण राव                            (D) व्यास 


6. माँगन खबास युगक प्रख्यात संगीतज्ञ छलाह 

(A) ओंकारनाथ ठाकुर                      (B) करीम खाँ 

(C) उस्ताद फैयाज खाँ                      (D) उक्त तीनू 


7. माँगन खंबासक मृत्यु भेलनि 

(A) मात्र तीस वर्षक अवस्था मे                  

(B) मात्र बत्तीस वर्षक अवस्था मे 

(C) मात्र तैंतीस वर्षक अवस्था मे     

(D) मात्र सैंतीस वर्षक अवस्था मे


8. माँगन खबास जानकार छलाह 

(A) विद्यापतिक गीतक                     (B) लोक गीतक 

(C) घमारक                                   (D) उक्त तीनूक 


9. माँगन खबास मृत्युसँ पूर्व रहथि 

(A) लक्ष्मीनारायण सिंहक दरबार मे  

(B) श्यामानंद सिंहक दरबार मे 

(C) विश्वेश्वर सिंहक दरबार मे                   

(D) अलख नारायण सिंहक दरबार मे 

maithili ka objective, maithili question, maithili ka objective question, maithili ka question, maithili objective question, maithili question 2021, maithili class 10th 2021, maithili model paper 2021, maithili guess paper, maithili ke objective, maithili ka question 2021 ka, maithili ka question answer, maithili ka vvi question, maithili objective question 10th 2021, maithili objective 2021, maithili subjective question 2021, maithili objective question 2021, maithili question answer   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *