Class 10 Maithili-मैथिलि-Objective Matric [कक्षा-10]

12. भरी छिपा भात – Maithili vvi question for matric exam

मैथिलि महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न

[ कक्षा –10 ]

गद्य-भाग

class 10 maithili, maithili class 10 objective, मैथिलि कक्षा 10, maithili vvi question class 10, maithili class 10 objective, maithili ka vvi question, Class 10th vvi objective question, maithili vvi question for matric exam, matric ka question

12. भरी छिपा भात 

1. “कन्यादानउपन्यासक हिन्दी अनुवाद कयने छथि –

(A) विभा रानी                               (B) अजीत आजाद 

(C) रामनारायण सिंह                      (D) शंकरदेव झा 


2. बतहियाक बोली केहन छल

(A) मिठगर                                  (B) कटु 

(C) व्यंग्यपूर्ण                                (D) अत्यन्त कर्कश 


3. विभारानीक कथा-संग्रह अछि –

(A) धरतीमाता                              (B) खोह सँ निकसइत 

(C) गाम सुनगैत                            (D) चितकाबर 


4. बतहिया की छल

(A) शिक्षिका                                  (B) मजदुरनी 

(C) ग्रामसेविका                              (D) किछु नहि 


5. बतहियाक असल नाम की छलैक ?

(A) नगेसरी                                   (B) तिलेसरी 

(C) फूलेसरी                                 (D) फूल दाई 


6. बतहियो के कैकटा संतान अछि –

(A) दूटा                                        (B) चारि टा 

(C) पाँच टा                                   (D) आठ टा 


7. बतहिया के की देखबाक सिहन्ता छलैक ? 

(A) भरि छीपा भात                      (B) आठ गोट संतान 

(C) सम्पन्न गृहस्थी                       (D) बेटाक मुंडन 


8. बेतहियाक बात पर कोन महिला हँसय लागल

(A) रांमपट्टी वाली                         (B) रहिका वाली 

(C) कमतौल वाली                        (D) ककरौल वाली 


9. भरि छीपा भातक. रचयिता छथि –

(A) लिली रे                                   (B) उषा किरण खाँ 

(C) विभारानी                                 (D) शेफालिका वर्मा 


10. बतहियाक पति छल –  

(A) बुढ़बा                                      (B) युवक 

(C) किशोर                                    (D) अधवयसू 


11. ‘जेम्हरे देखली खीर, तेम्हरे वैसली फीरलोकोक्ति अछि – (2019 A) 

(A) ‘भरि छीपा भात’ शीर्षक मे                   

(B) ‘बाबाक आत्मीयता’ शीर्षक मे

(C) ‘भोजन’ शीर्षक मे                     

(D) ‘क्रेक’ शीर्षक मे 

maithili model paper class 10, maithili model paper class 10 2021, bihar board class 10th maithili model paper, bihar board class 10th model paper 2021, matric ka question 2021, 2021 ka matric ka question, 2021 ka objective question, class 10th math objective question 2021, class 10th math objective question 2021 pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *