Class 10 Maithili-मैथिलि-Objective Matric [कक्षा-10]

2. समय-साल – Matric exam 2021

मैथिलि महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न

[ कक्षा –10 ]

पद्ध – खंड

maithili vvi question for class 10, bihar board, maithili objective question, class 10 maithili vvi objective question 10, maithili, objective question, maithili objective for matric exam 2021, maithili objective answer 10, class 10th maithili objective, class 10th ka maithili, class 10th ka maithili ka question, maithili class 10th 2020, class 10th maithili objective, class 10th maithili, bihar board 10th maithili objective answer 2021, bihar board 10th maithili model paper, maithili ka question

2. समय-साल

1. भदइ सुखाएल धान …………….. । 

(A) व्हाय                                      (B) लाए 

(C) सुखाए                                    (D) दहाय 


2. कोना …………… कटत जिउत कि खाय । 

(A) राति                                       (B) भोर 

(C) दिन                                       (D) साँझ 


3. भदैया फसिल कोन मास मे होइत अछि ?  

(A) अगहन                                    (B) चैत 

(C) भादव                                     (D) सावन 


4. कमला मायक पूजा कोन उद्देश्य सँ कयल जाइत अछि ? 

(A) बाढ़ि अयबाक लेल                             

(B) बाढि नहि अएबाक लेल 

(C) कमलाक बाढ़ि मे पर्याप्त माछक लेल 

(D) किछु लेल नहि 


5. समय-साल कविताक रचयिता छथि –  

(A) चन्दा झा                                 (B) सुकान्त सोम 

(C) काशीकान्त मिश्र मधुप              (D) बुद्धिनाथ मिश्र 


6. चन्दा झाक कविताक शीर्षक अछि –

(A) समय-साल                              (B) शिवगीत 

(C) वन्दना                                    (D) हाथ 


7. चन्दा झाक निधन भेलनि –

(A) 2007 ई० मे                             (B) 1907 ई० मे 

(C) 1901 ई० मे                             (D) 1891 ई० मे 


8. ‘कवीश्वर’ नाम सँ प्रसिद्ध छथि –

(A) विद्यापति                               (B) हर्षनाथ 

(C) चन्दा झा                                (D) अमृतकर 


9. ‘मिथिला भाषा रामायण’ किनकर रचना अछि ? 

(A) चन्दा झाक                               (B) विद्यापतिक 

(C) सुमनजीक                               (D) मधुपजीक 


10. चन्दा झाक पूरा नाम की छलनि –

(A) चन्द्रनाथ झा                            (B) चन्द्रलोक झा 

(C) चन्द्रनारायण झा                       (D) चन्द्रदेव झा


11. चन्दा झाक जन्म कोन गाम मे भेल छलनि ? 

(A) पोखरौनी                                  (B) पिण्डारूच 

(C) रहिका                                     (D) मलंगिया 

maithili ka objective, maithili question, maithili ka objective question, maithili ka question, maithili objective question, maithili question 2021, maithili class 10th 2021, maithili model paper 2021, maithili guess paper, maithili ke objective, maithili ka question 2021 ka, maithili ka question answer, maithili ka vvi question, maithili objective question 10th 2021, maithili objective 2021, maithili subjective question 2021, maithili objective question 2021, maithili question answer,  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *